Slide background
اطلاعیه ثبت نام آزمون زبان MSRT (آزمون های آبان و آذر 99)
Slide background
نظرسنجی وضعیت فضاهای دانشگاهی درمواجهه با ویروس کرونا
Slide background
دانشجویان محترم شاغل به تحصیل خارج از کشور
با توجه به محدودیت های پیش آمده در امر خروج از کشور جهت دریافت نامه مجوز خروج
(صرفا دانشجویانی که از معافیت تحصیلی خارج استفاده می نمایند) موارد ذیل مورد نیاز و اقدام می باشد
1. نامه اشتغال به تحصیل سال 2020 با تایید سامانه میخک
2. اصل پاسپورت
3. بلیط به مقصد کشور محل تحصیل
4. در سامانه سجاد درخواست معافیت تحصیلی ثبت کرده و سپس درخواست خروج از کشور نمایید
Slide background
قابل توجه دانشجویان با پذیرش MAY 2020 یا September 2020

نظر به مشکلات پیش آمده (Covid19) به غیر از مدارک لازم جهت
صدور معافیت تحصیلی این اداره کل نیاز به نامه تاییدیه مجدد پذیرش
(نامه ای مبنی بر عدم لغو پذیرش) دارد
Slide background
اطلاعیه در خصوص تایید مدارک تحصیلی و لغو تعهد آموزش رایگان

بدینوسیله به اطلاع می رساند بررسی درخواست های تایید مدارک و لغو تعهد خدمت در سامانه سجاد (portal.saorg.ir)
پس از تایید دانشگاه، توسط سازمان طبق تاریخ و بصورت غیر حضوری انجام می شود
خواهشمند است به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از مراجعه حضوری برای تایید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی،
لغو تعهد آموزش رایگان و نیز سایر مکاتبات و مراحل اداری اکیداً خودداری نمایید.
** در صورت مراجعه، امکان پاسخگویی حضوری میسر نمی باشد **
Slide background
اطلاعیه در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور
Slide background
اطلاعیه مهم در خصوص تايید مدارك تحصیلي دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم جهت ترجمه رسمي
help2

اطلاعیه در خصوص فراموشی نام کاربری و رمز عبور سامانه

Slide background
جهت ارتباط با پشتیبانی فنی، پس از ورود به سامانه از طریق گزینه "پشتیبانی سامانه"
در منوی "خدمات"اقدام نمایید
Slide background

راهنمای استفاده از سامانه

خدمات